Pojazdy milicji z okresu PRL Lut10

Pojazdy milicji z ok...

Zestaw modeli pojazdów Milicji z okresu PRL w skali 1:87. W skład zestawu wchodzą Star 28 ZOMO oraz Fiat 125p produkcji Tololoko. Uzupełnieniem tych modeli są żywiczny UAZ 469 przemalowany w barwy oliwkowe z naniesionymi oznaczeniami Milicja oraz całkowicie przebudowany żywiczny model...

Samolot myśliwski Mi...

Polski samolot myśliwski Mig-15 wykonany z zestawu wtryskowego w skali 1:72. Domniemane oznaczenia i szachownice dobrane z niewykorzystanych kalkomani od innych...